UK TSUK Commtee Members 2016 – 2020

 
     

   lekh

 

 

Mr Lekh Gurung

PRESIDENT

   Keshar Bahadur Rana                Anita Rana Magar  

Mr.Keshar Rana

Mrs.Anita Rana Magar

VICE PRESIDENT

VICE PRESIDENT

Tesharjang Gurung


Bedraj parajuli

           Krishna Thapa

    Ass. Treasurer Ruk Bahadur Ale

Mr Tesharjang Gurung

Mr Bedraj Parajuli

Mr Krishna Thapa

Mr Ruk Bahadur Ale

GENERAL SECRETARY

SECRETARY

TREASURER

ASS TREASURER

       
                Kashi Rana      Prakash Gautam

ganesh rana

Purnabir Gurung

Kashiram Rana

Mr Prakash Gautam

Mr Ganesh Rana

Mr Purnabir Gurung

CO-ORDINATOR

MEMBER

MEMBER

MEMBER

       
 Yam Bahadur Thapa   Santa Gurung        Lokendra Gurung


Mrs Kamala Gurung

Mr Yam Thapa

Mr Santa Gurung

Lokendra Gurung

Mrs Kamala Gurung

MEMBER

MEMBER

MEMBER

MEMBER

       
 Ram Shahi    Mitra Thapa          Gajabir Thapa           Resham Gurung

Mr Ram Shahi

Mr Mitra Thapa

  Mr Gajabir Thapa

Mr Resham Gurung

MEMBER

MEMBER

MEMBER

MEMBER

       
 Photo  Photo  Photo  
       
 MEMBER  MEMBER  MEMBER  MEMBER
           
Free business joomla templates