1st Tanahun Samaj UK Commitee Members

 

CHAIR MAN

Lt Retd. Hira Singh Rana

   

VICE CHAIR MAN

 

 Mr Shukra Shrestha  
       

SECRETARY

 

TREASURER

A/TREASURER

 Mr.Keshar Bahadur Rana    Lt. Retd. Mekh Bahadur Gurung Mr. BK Pandey 
       
       

MEMBER

MEMBER

MEMBER

MEMBER

 Maj. Retd Kul Bahadur Thapa  Maj. Retd Krishna Bdr Gurung  Maj. Retd Dhan Chand  Mr. Mohon Gurung
       

MEMBER

MEMBER

MEMBER

MEMBER

 Mr.Dip Kumar Rana  Mr.Ganga Adhikari    
       

MEMBER

MEMBER

MEMBER

MEMBER

       
       

MEMBER

MEMBER

MEMBER

MEMBER

Free business joomla templates